Stappenplan scheiden

Met ons stappenplan scheiden wordt jullie scheiding van a tot z geregeld. Wij geloven dat je kunt scheiding in verbinding. Dat klinkt tegengesteld, maar dat is het niet. Verbinding betekent dat je samen de relatie goed afsluit en de losse eindjes oplost. Dat is vooral prettig als jullie kinderen hebben. Maar scheiden in verbinding betekent ook dat je de menselijke en de zakelijke aspecten van een scheiding combineert. Ons stappenplan helpt daarbij.

♦ Relationeel: de (emotionele) balans opmaken

Het begin van een relatie of huwelijk is omgeven door vreugde, het einde gaat vaak gepaard met ruzie en gedoe. Wij geloven dat het beëindigen van de relatie anders en beter kan en helpen jullie daarbij.

♦ Kinderen: hoe worden we goed gescheiden ouders?

Voor kinderen vormt het gezin hun veilige basis. Die veilige basis komt in het geding bij een scheiding. Laat staan bij een vechtscheiding. Als ouders heb je de plicht om respectvol te scheiden, hoe lastig dat soms ook lijkt.

♦ Ouderschapsplan ten behoeve van de kinderen

Als je gaat scheiden verandert de partnerrelatie die jullie hadden naar een collega-ouder relatie. Een ouderschapsplan vormt de leidraad waarin jullie onderlinge afspraken vastleggen.

♦ Verdeling van de bezittingen (waaronder een eventuele eigen woning)

In onderling overleg kunnen jullie afspraken maken over de verdeling van de bezittingen. Deze verdeling wordt vastgelegd en is onderdeel van het van het echtscheidingsconvenant.

♦ Kinderalimentatie en eventuele partneralimentatie

In het ouderschapsplan zijn afspraken gemaakt over de toekomstige invulling van de opvoeding van de kinderen. Er moeten ook afspraken gemaakt worden over de verdeling van de kosten die gemaakt worden voor de kinderen. Over eventuele partneralimentatie kunnen jullie in onderling overleg afspraken maken. Op basis van een alimentatieberekening, volgens de hiervoor gebruikelijke richtlijnen, begeleiden we jullie bij het bepalen van de eventuele partneralimentatie.

♦ Verdeling van de pensioenen

De pensioenrechten die gehuwden en geregistreerde partners bezitten, vallen niet in de gemeenschap van goederen. Toch hebben partners recht op (een gedeelte van) elkaars pensioen.

♦ Inzichtelijk maken van de toekomstige financiële situatie

Nadat de bezittingen zijn verdeeld en de eventuele alimentatie is overeengekomen kan het netto besteedbaar inkomen ná de scheiding vastgesteld worden.

♦ Risico van overlijden tijdens of na de scheiding

Zowel tijdens als na de scheiding kan een van de partners komen te overlijden. De gevolgen hiervan zijn groot. Daarom is het belangrijk om ook bij dit onderwerp stil te staan.

♦ De verzekeringsportefeuille

De huidige schadeverzekeringen zullen door één van jullie beiden worden voortgezet. De ander zal tijdig zelf nieuwe verzekeringen moeten aanvragen.

♦ Afspraken maken over toekomstige geschillen

Na de scheiding kan het belangrijk zijn de gemaakte afspraken te evalueren. Als er kinderen betrokken zijn bij de scheiding is een regelmatige evaluatie heel belangrijk.

♦ Gemaakte afspraken vastleggen in het echtscheidingsconvenant

Op het moment dat over alle deelonderwerpen overeenstemming is bereikt kunnen alle afspraken voor jullie worden verwoord in een concept echtscheidingsconvenant.

♦ Rechtbank en Basisregistratie Personen (BRP)

Nadat we alles hebben vastgelegd in het echtscheidingsconvenant, wordt het convenant gecontroleerd door onze advocaat. Door deze snelle manier van werken en de samenwerking met een vaste advocaat, worden jullie niet belast met de procedure bij de rechtbank.

♦ Nazorg: afscheid nemen en loslaten

Bij F&V Mediation zorgen we ervoor dat jullie allebei na een scheiding weer verder kunnen met je leven. Tijdens het traject brengen we alle menselijk en zakelijke aspecten van de scheiding met elkaar in balans. Dat is de sleutel tot een goed afgeronde scheiding.

♦ Belastingaangifte na de scheiding (optioneel)

Bij het maken van afspraken rondom de scheiding komen ook fiscale onderwerpen aan de orde. Daarom is het aan te bevelen om in het jaar na de scheiding de belastingaangifte over het jaar van de scheiding gezamenlijk door ons te laten verzorgen. Zo voorkom je dat de aangifte afwijkt van de afspraken in het convenant.

Door deze stappen onder onze begeleiding te doorlopen, wordt het mogelijk om jullie relatie op een waardige manier af te ronden. Met heldere en duurzame afspraken, gericht op de toekomst. Op deze manier kunnen jullie allebei weer verder met je leven. Neem contact op en maak een afspraak.

 

Wij zijn gecertificeerd MfN-registermediator met de accreditatie Familie Mediation. Ook zijn we ADR-registermediator en o.a. aangesloten bij de Scheidingsdeskundige. Hierdoor ben je verzekerd van deskundige begeleiding. Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.