Pensioenverdeling bij scheiden

Eén van de onderwerpen waar je tijdens het scheidingsproces goed naar moet kijken, is de pensioenverdeling. De keuzes die op dit gebied gemaakt worden hebben vergaande financiële gevolgen voor de toekomst.

 

Pensioenverdeling bij scheiding

Voor de verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen, gelden wettelijke regels die zijn opgenomen in de Wet Verevening Pensioen bij Scheiding (Wet VPS). Kort samengevat geldt dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk bij helfte moet worden verdeeld. Het bijbehorende volledige nabestaandenpensioen wordt vaak ingevolge de Pensioenwet geheel toebedeeld aan de ex-partner. Er zijn ook situaties waarbij het nabestaandenpensioen bij echtscheiding komt te vervallen. Partners mogen afwijken van deze wettelijke regeling. Zo is er de mogelijkheid om een andere verdeling als hierboven beschreven, overeen te komen.

In overleg kunnen partijen ook kiezen voor conversie. Het pensioen wordt dan verdeeld in twee individuele pensioenen. Iedere partner krijgt zijn of haar gedeelte vanaf de eigen pensioengerechtigde leeftijd (bij verevening gaan de pensioentermijnen in op de pensioengerechtigde leeftijd van diegene die het pensioen heeft opgebouwd). Een gevolg van conversie is dat het nabestaandenpensioen komt te vervallen en dat bij het overlijden van de ex-partner zijn of haar pensioen vervalt. Terwijl bij de verevening volgens de Wet VPS het pensioen dan weer zou terugkomen bij diegene die het pensioen had opgebouwd. Voor conversie kan een berekening bij de pensioenuitvoerder opgevraagd worden.

Bij werknemers die in dienst zijn bij hun eigen BV en pensioen opbouwen in eigen beheer,  spelen extra aandachtspunten. Hier zal apart aandacht aan worden besteed. Ten slotte is er ook nog een mogelijkheid om pensioen te verrekenen.

 

Wij zijn gecertificeerd MfN-registermediator met de accreditatie Familie Mediation. Ook zijn we ADR-registermediator en o.a. aangesloten bij de Scheidingsdeskundige. Hierdoor ben je verzekerd van deskundige begeleiding. Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.