Ouderschapsplan

 

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan staat omschreven hoe de afspraken over de zorg en opvoeding van jullie kinderen zijn vastgelegd. Ook beschrijft het hoe er wordt omgegaan met veranderingen in de toekomst. Je maakt het plan samen en betrekt, als dat kan, daarbij ook jullie kinderen. Hoe beter jullie samen nadenken over deze afspraken, hoe groter de kans dat ze in de praktijk werken.

In het ouderschapsplan wordt in ieder geval opgenomen:

 • De omgangsregeling
 • Hoe het brengen en halen geregeld wordt
 • Afspraken over feestdagen, verjaardagen en andere bijzondere dagen
 • Verdeling van de vakanties
 • De verdeling van alle kosten voor de kinderen en de kinderalimentatie
 • Wijze van elkaar informeren en hoe vaak
 • Wijze van samen beslissingen nemen en waarover
 • Afspraken over belangrijke aangelegenheden van de kinderen, bijvoorbeeld de schoolkeuze, medische behandeling en opvoeding
 • Adres waar de kinderen worden ingeschreven
 • Hoe het contact met vrienden en familie wordt geregeld
 • Afspraken hoe jullie als collega-ouders respectvol met elkaar omgaan

 

Wanneer is een ouderschapsplan verplicht?

Als jullie uit elkaar gaan, ben je verplicht om een ouderschapsplan te maken voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Ook als je niet getrouwd bent, maar wel gezamenlijk gezag hebt over een kind, ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

 

Waarom is een ouderschapsplan belangrijk?

Jonge kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Na een scheiding blijft deze afhankelijkheid gewoon bestaan. De vertrouwde gezinssituatie gaat echter verloren. Tijdens een huwelijk zijn veel zaken die de kinderen aangaan vanzelfsprekend. Feestdagen en vakantieperiodes worden samen ingevuld. Na een scheiding vallen deze vanzelfsprekendheden weg. Er moeten afspraken gemaakt worden over de opvoeding en situatie van de kinderen. In een ouderschapsplan leg je alle (praktische) afspraken die jullie hebben gemaakt over de kinderen, met elkaar vast. Het is een dynamisch document, wanneer de kinderen ouder zijn kunnen afspraken herzien en opnieuw vastgelegd worden.

 

Wij zijn gecertificeerd MfN-registermediator met de accreditatie Familie Mediation. Ook zijn we ADR-registermediator en o.a. aangesloten bij de Scheidingsdeskundige. Hierdoor ben je verzekerd van deskundige begeleiding. Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.