MfN-registermediator

Een MfN-registermediator is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar die je kan helpen om een (juridisch) probleem, conflict of geschil op te lossen. Een mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger, zoals een advocaat, en zal ook geen standpunt innemen, zoals een rechter.

Een registermediator staat voor kwaliteit. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland. Een MfN-registermediator bezit kwaliteitsaspecten waar de samenleving op kan bouwen. De kwaliteitsstandaard, kwaliteitsbeheersing en de kwaliteitsborging is de reden dat de markt MfN-registermediators erkent en inzet bij bestaande of dreigende conflictsituaties. Ook de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkennen het MfN-register. Zo kunnen uitsluitend MfN-registermediators werkzaam zijn binnen de Rechtspraak.

 

Wat is een MfN-registermediator?

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

  • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
  • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
  • werkt onder bepaalde condities die zijn vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
  • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
  • voldoende ervaring heeft
  • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie)

 

Beschermde titel

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMI-registermediator.

 

ADR-register

Naast de MfN is F&V Mediation ook ADR gecertificeerd. Het ADR-register certificeert wereldwijd ADR practitioners: arbiters, conflictcoaches, mediators, onderhandelaars en hun bedrijven en is 100% onafhankelijk. ADR practitioners voldoen aan de vereisten voor permanente opleiding, hebben gedragsregels, procedure vereisten en vallen onder het ADR klacht- en tuchtrecht.