Alimentatie

Bij een (echt)scheiding kun je te maken krijgen met twee vormen van alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Alimentatie is één van de onderwerpen die bij een scheiding tot veel ophef kunnen leiden. Het is een onderwerp waarover veel rechtszaken zijn gevoerd. De vraag is of je daar in alle gevallen echt mee verder komt. Wij vinden dat dergelijke procedures onnodig veel onrust en blijvende schade veroorzaken bij betrokkenen. In de wet is er al heel veel geregeld en gelukkig bestaat er ook zogenaamd “regelend recht”. Partijen mogen dan in onderling overleg afwijken. Dat geeft ruimte voor creatieve oplossingen die recht doen aan ieders belang. Dankzij onze begeleiding bij alimentatie vraagstukken zien we dat het in de praktijk mogelijk is om goede afspraken over alimentatie te maken.

 

Kinderalimentatie

Ouders zijn wettelijk verplicht om in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien. Het maakt daarbij niet uit of je nog samen of gescheiden bent: die verplichting heb je altijd. In ieder geval totdat je kinderen meerderjarig en niet meer ‘behoeftig’ zijn, zoals dat wettelijk heet. Bij een scheiding moet je afspraken maken over het verdelen van de kosten. Deze afspraken maak je onder andere op basis van ieders inkomen. De afspraken over de verdeling van de zorg en opvoeding, ofwel de omgangsregeling, zijn van invloed op de te betalen kinderalimentatie.

F&V Mediation maakt voor jullie een berekening voor de kinderalimentatie. In deze berekening wordt meteen rekening gehouden met wie de kinderbijslag ontvangt, in de meeste gevallen is dat de hoofd-verzorgende ouder. Er zijn wettelijke normen die als uitgangspunt gehanteerd worden bij het bepalen van de kinderalimentatie. Bij mediation kun je hier in onderling overleg afspraken over maken. De afspraken over de kinderalimentatie worden vastgelegd in het ouderschapsplan, wat als bijlage aan het echtscheidingsconvenant wordt toegevoegd.

 

Partneralimentatie

Wanneer na de scheiding één van de partners onvoldoende inkomen heeft om van te leven, kan aan de andere partner gevraagd worden om hierin te ondersteunen. Dit noemen we partneralimentatie. Als partners heb je een wettelijke onderhoudsplicht naar elkaar. Net als bij kinderalimentatie zijn er wettelijke normen die als uitgangspunt worden gebruikt bij de berekening die wij voor jullie maken. De te betalen partneralimentatie is onder andere afhankelijk van ieders inkomen en woonsituatie, maar bijvoorbeeld ook wie de zorg voor de kinderen heeft.

 

Wettelijke indexering

Wanneer er kinderalimentatie en/of partneralimentatie is overeengekomen bij de scheiding, is meestal afgesproken dat de bedragen jaarlijks worden geïndexeerd. Dat betekent dat de bedragen worden aangepast aan de hand van de inflatie. Op die manier blijft het reële bedrag gelijk.

 

Belasting en partneralimentatie

Bij partneralimentatie moet je rekening houden met een aantal fiscale aspecten: de aftrekbaarheid. Voor degene die partneralimentatie betaalt, is dit bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor degene die partneralimentatie ontvangt is dat anders. De belastingdienst ziet dit als inkomen waar juist belasting over moet worden betaald. Bij kinderalimentatie is dit overigens niet zo. Deze alimentatie is niet aftrekbaar voor de belastingdienst en er hoeft ook geen belasting over betaald te worden. Bij F&V Mediation beschikken we over de kennis en kunde om voor gescheiden partners de belastingaangifte te verzorgen. Wil je hier meer over weten? Lees dan verder bij Belastingdienst en scheiden.

 

Wij zijn gecertificeerd MfN-registermediator met de accreditatie Familie Mediation. Ook zijn we ADR-registermediator en o.a. aangesloten bij de Scheidingsdeskundige. Hierdoor ben je verzekerd van deskundige begeleiding. Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.